Vzhľadom na variabilitu požiadaviek
zákazníkov, sme zvolili individuálny prístup
ku každému klientovi. Bez ohľadu na rozsah
objednávky, je našou snahou optimalizovať
Vaše výdavky. Zaplatíte iba za to, čo naozaj
potrebujete. Cenová kalkulácia bude teda
určená po vzájomnej konzultácii a nájdení
najlepšieho riešenia, kvalitatívne aj cenovo,
pre Vás, ako nášho klienta.

© Trik design 2009